Stawki i Wskaźniki

I Składki na ubezpieczenia społeczne (51)

 1. Dla przedsiębiorców opłacających składki na zasadach ogólnych
  • Podstawa
  Okres 1.01.2010 – 31.12.2010 1.01.2011 – 31.12.2011
  60% przeciętnego miesięcznego
  wynagrodzenia
  1.887,60 2.015,40

  • Składki
  Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.01.2010 – 31.12.2010 1.01.2011 – 31.12.2011
  Emerytalne 19,52 368,46 393,41
  Rentowe 6,00 113,26 120,92
  Chorobowe 2,45 46,25 49,38
  Wypadkowe 1,67* 31,52 33,66
  Razem składki społ. (51) ——- 559,49 597,37
  * Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn.29 listopada 2002r. (Dz.U. nr 200, poz.1692 ze zm.) Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON , zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wynosi 1,80% (50% z 3,60%)
 2. Dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych zasad opłacania składek
  • Podstawa

  Okres 1.01.2011 – 31.12.2011
  30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 415,80

  • Składki

  Rodzaj ubezpieczenia Stawka % 1.01.2011 – 31.12.2011
  Emerytalne 19,52 81,16
  Rentowe 6,00 24,95
  Chorobowe 2,45 10,19
  Wypadkowe 1,67* 6,94
  Razem składki społ. (51) ——- 123,24

  II Składka na ubezpieczenie zdrowotne (52):

  1.03.2010 – 31.12.2010 1.01.2011 – 31.12.2011
  75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.592,46 2.704,31
  Składka 9% 233,32 243,39
  Składka 7,75% 200,92 209,58

  III Składka na Fundusz Pracy (53):

  1.03.2010 – 31.12.2010 1.01.2011 – 31.12.2011
  Stawka 2,45% 46,25 49,38
  • SKALA PODATKOWA w 2011r.

  Podstawa odliczenia podatku Podatek
  ponad do
  85,528 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02
  85.528 14.839,02 + 32% madwyżki ponad 85.528
  Kwota wolna od podatku w 2011r. wynosi 3.091 zł.

  • GRANICZNE KWOTY OBROTU DLA CELÓW VAT

  euro 2010r.
  (zł)
  2012r.
  (zł)
  Kwota obrotu uprawniająca do korzystania
  ze zwolnienia od VAT
  100.000 150.000
  Obrót uzyskany ze sprzedaży – uprawniający podatnika VAT
  do korzystania ze statusu małego podatnika
  1.200.000 5.067.000 4.736.000
  Wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia uprawniająca
  do wyłączenia od podatku VAT
  10.000 50.000 50.000

  • STAWKI ZA 1KM PRZEBIEGU (KILOMETRÓWKA)

  Samochód osobowy od 14.11.2007r.
  o poj. skok. silkinia do 900 cm3 0,5214
  o poj. skok. silnika pow. 900 cm3 0,8358

  • RYCZAŁT ZA UŻYWANIE SAMOCHODU OSOBOWEGO

  Od 14.11.2007r.
  Pojemność silnika Do 900 cm3 Powyżej 900 cm3
  Limit 300 km 156,42 250,74
  Limit 500 km 260,70 417,90
  Limit 700 km 364,98 585,06
  Limit ustalony w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony, nie może przekroczyć:
  – 300 km – do 100 tys. mieszkańców;
  – 500 km – ponad 100 tys. Do 500 tys. mieszkańców;
  – 700 km – ponad 500 tys. mieszkańców.